Palvelumme yrityksille

Kilpailutus

  • Kilpailutamme yrityksen nykyisen vakuutusturvan löytääksemme parhaan ja edullisimman ratkaisun
  • Raportoimme tulokset ja annamme suosituksemme, mutta asiakas tekee lopullisen ratkaisun itse

Hoito

  • Saatte asiantutijan käyttöönne ja hoidamme kokonaisvaltaisesti vakuutusasianne
  • Avustamme vahinkoasioissa
  • Olemme tiivissä yhteistyössä asiakkaan kanssa, pitäen riskienhallinta-asiat ajantasalla

Tarveanalyysi ja kilpailutus

  • Teemme riskianalyysin ja kartoitamme nykyisen vakuutusturvasi
  • Etsimme ja analysoimme yritystoiminnan olennaiset riskit
  • Raportoimme tulokset ja etsimme ja suosittelemme tarpeellisia toimenpiteitä
  • Raportti jää yrityksen omaan käyttöön